Het doek valt voor de
Geschiedenis Online Prijs

lees meer

Beoordelingscriteria

Onderstaande criteria zijn bedoeld als richtlijnen voor de jury en zijn van toepassing op websites, apps, Instagramaccounts, Facebookaccounts, Snapchat, vlogs op YouTube, podcasts, enz. 

Er zal verder gesproken worden over ‘online presentatie’. 

Originaliteit en innovatie

Inhoudelijk vernieuwend: biedt de online presentatie ‘nieuwe’ mogelijkheden? Wordt er een verrassende combinatie van gegevens aangeboden? Of ligt er een origineel idee aan ten grondslag?

Technisch vernieuwend: maakt de online presentatie gebruik van nieuwe technieken en of nieuwe technische mogelijkheden? Dragen deze vernieuwingen ook bij aan de kwaliteit van de inhoud en/of de gebruikswaarde van de online presentatie?

Bijdrage aan de historische wereld: Ontsluit deze online presentatie belangrijke informatie? Wordt deze online presentatie door veel mensen bezocht of gebruikt? Speelt zij een belangrijke rol in de historische wereld in Nederland?

Doel/nut: Wat kun je doen met deze online presentatie? Maakt zij waar wat zij belooft? Is zij functioneel? Is er een duidelijke doelgroep en wordt deze ook bediend? Wat is de toegevoegde waarde van deze online presentatie?

Vormgeving: Is de online presentatie met zorg vormgegeven? Draagt de vormgeving bij aan de kwaliteit van de online presentatie? Bijvoorbeeld door het creëren van een bepaalde historische sfeer, door het vergroten van de overzichtelijkheid en het gebruiksgemak, of door de bezoeker/gebruiker mee te nemen in een historisch verhaal?

Contact met publiek: Legt deze online presentatie contact met het publiek? Vindt er interactie plaats? Zijn deze toepassingen functioneel en van toegevoegde waarde?

Degelijkheid

Gebruiksvriendelijkheid: Is de online presentatie overzichtelijk? Is er een goede navigatie? Is de bediening logisch en duidelijk? Als de online presentatie wat ingewikkelder is, zit er dan goede uitleg bij?

Onderhoud: Is de online presentatie netjes verzorgd en werkt alles naar behoren?

 

 

Partners

De Geschiedenis Online Prijs is een initiatief van