Vereniging Oud Oegstgeest


Vereniging Oud Oegstgeest

http://www.oudoegstgeest.nl
Voor Oegstgeestenaren dé bron van informatie over hun woonplaats.
06 februari 2017
Sinds de vernieuwing een heldere en gebruiksvriendelijke website.
02 februari 2017
Vooral de erfgoedkaart is een juweeltje
30 januari 2017
De website van de Vereniging Oud Oegstgeest is in 2015 en 2016 geheel vernieuwd. Belangrijke recente toevoegingen/uitbreidingen betreffen de tabs erfgoed en collecties. De tab erfgoed geeft een kaartje van Oegstgeest met daarop aangegeven alle erfgoed-objecten zoals op dit moment door Rijk, gemeente en onze vereniging aangewezen. Er wordt nog gewerkt aan de uitbreiding van de verzameling objecten en aan de detailbeschrijving van de afzonderlijke objecten. Onder collecties treft men aan de diverse verzamelingen van boeken en objecten die in bezit zijn van de vereniging. Een speciale opmerking moet gemaakt worden over de foto-verzameling. De Vereniging Oud Oegstgeest heeft het beheer van haar foto-verzameling overgedragen aan de gemeente Oegstgeest. De foto's van de Vereniging en van de Gemeente en de verzameling van wijlen Loek de Groot zijn een paar jaar geleden samengevoegd. Het grootste deel van deze samengevoegde verzameling is openbaar toegankelijk via de opgenomen link naar de url digitaalfotoarchief.oegstgeest.nl. Het functioneren en beheer van deze site valt buiten de invloedssfeer van de Vereniging
Webmasters: Chris Wolff en Onno Koerten
06 december 2016

Partners


De Geschiedenis Online Prijs is een initiatief van